Igreja do Evangelho Quadrangular, Tauá - CE

R. Dois, 968 - Manoel Alves Mota, Tauá - CE, 63660-000, Brasil
Tauá - CE

Localização como chegar a Igreja do Evangelho Quadrangular